02 168 7688 - 92

ข้อมูลบริษัท

3P Professional Company Limited.

บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด

เป็นบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

Head office

10/186 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 25 ซอยสุขุมวิท13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-1687688-92 (auto line)
เเฟกซ์ : 02-1687693
Tax id :  3030727688
http://www.3pprofessional.com
http://www.facebook.com/3pprofessional

ประวัติบริษัท

3P Professional ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน แรงงาน กฏหมาย และการจัดการ โดยช่วงแรกให้บริการ Outsource ประเภทพนักงานสำนักงาน พนักงานขายสินค้า พนักงานขับรถ  ต่อมาจึงขยายบริการ Recruitment / Payroll Service / Legal advisor จนปัจจุบัน มีหน่วยรายการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงพยาบาล และ บริษัทต่างๆ ใช้บริการจำนวนมากมีพนักงาน Outsource ประจำตามหน่วยงานต่างๆ หลายพันคนทั่วประเทศ