02 168 7688 - 92

บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด

3P Professional Company Limited

ไม่ว่าจะสมัครงานด้วยวิธีใด ใบสมัคร และข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ จะนำไปใช้เฉพาะการสมัครงานเท่านั้น

วิธีที่ 1 : สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

สถานที่ : บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด
ที่อยู่ : 10/186 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 25 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 168 7688 – 92

วิธีที่ 2 : เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้วส่งไปที่

E-mail : [email protected]
Fax : 02 1687693

วิธีที่ 3 : ส่งข้อมูลเบื้องต้น โดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้

ชื่อ - นามสกุล : *

เพศ : ชายหญิง

อายุ :

ตำแหน่งที่สมัคร : *

เงินเดือนที่ต้องการ :

ประสบการณ์ทำงาน :

การศึกษาขั้นสูงสุด :

สาขาวิชา/คณะ :

สถาบันการศึกษา :

สถานภาพการสมรส : โสดสมรสหม้าย

บุตร : ไม่มีกำลังศึกษาอยู่มีจบการศึกษาเเล้ว

ที่อยู่ :

โทรศัพท์บ้าน :

โทรศัพท์มือถือ : *

อีเมล์ :

ข้อมูลทั่วไป :

เเนบไฟล์ :
รองรับไฟล์ : .png, .jpg, .jpeg, .pdf, .doc, .xls

Input this code: captcha