การเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

พนักงานจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากหัวหน้างานเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยมีวิธีเข้าสู่ระบบดังนี้

1. กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ โดยระบุเป็นอีเมลหรือรหัสประจำตัว (Username)

2. กรอกข้อมูลรหัสผ่าน (Password)

3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”