ลูกค้าของเรา

คุณกำลังมองหาอะไร?

บริการของเรา

Staff Outsourcing Service

สรรหาพนักงานตามความต้องการของลูกค้า และบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฏหมายแรงงานของประเทศไทย

เพิ่มเติม

Staff Outsourcing Service

สรรหาพนักงานตามความต้องการของลูกค้า และบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฏหมายแรงงานของประเทศไทย

เพิ่มเติม

Payroll Outsourcing Service

เพื่อช่วยลดภาระการบริหารจัดการเงินเดือน ให้คุณมีเวลาสร้างกลยุทธ์ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้มากขึ้น

เพิ่มเติม

Payroll Outsourcing Service

เพื่อช่วยลดภาระการบริหารจัดการเงินเดือน ให้คุณมีเวลาสร้างกลยุทธ์ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้มากขึ้น

เพิ่มเติม

PEO / EOR Service

บริการ PEO/EOR Service ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่น รวดเร็วในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยไม่ต้องจดทะเบียนบริษัท ไม่ต้องปวดหัวกับข้อกฎหมายที่ไม่เข้าใจ เราดูแลให้ทั้งหมด

เพิ่มเติม

Secondment Service

แก้ไขปัญหาการจัดจ้างงานโดยบริการจัดจ้างแบบ secondment เพื่อความคุ้มค่า และความยืดหยุ่นในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

เพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกเรา ?

เป็นมืออาชีพ

เป็นมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจหลัก

มีเวลาเต็มที่ในการมุ่งมั่นพัฒนา
ธุรกิจหลักของคุณให้เติบโต

เทคโนโลยีจัดการด้าน HR

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงาน

20

ประสบการณ์ 20 ปี

2000+

จำนวนพนักงาน 2000+

100%

รับประกันความพึงพอใจ 100%

บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด

ปัจจุบันการให้การจ้างงานมีการแข่งขันกันอย่างสูง จึงมีความจำเป็นที่แต่ละองค์กรจะต้องควบคุมต้นทุนการบริหารจัดการ และขณะเดียวกันก็ต้องการบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ เราจึงขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและบริหารจัดการงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่

ติดต่อเรา

FAQ

3P Professional Co., Ltd. provides a comprehensive range of human resource services, including staff outsourcing, permanent recruitment, payroll services, HR technology solutions, and EOR and PEO services in Thailand.

We serve a wide range of industries, including government agencies, state-owned enterprises, the business sector, banks, hospitals, and factories. Our expertise allows us to cater to diverse needs and deliver tailored HR solutions. No matter the size of your business—whether you’re a small startup, a growing mid-sized company, or a large multinational corporation—we’ve got you covered. 

Client satisfaction is our top priority. We achieve this by understanding our clients’ needs, continuously developing our HR technology, and providing modern, efficient, and convenient solutions. Our commitment to excellence ensures 100% client satisfaction.

We leverage cutting-edge HR technology for hiring, time attendance, employee evaluations, payroll, and other related services. This continuous innovation helps us improve efficiency, reduce work time, and provide modern, convenient solutions for our clients.

Our deep expertise in labor law and management, combined with our continuous technological development, sets us apart. We are leaders in outsourcing and payroll services, dedicated to providing modern, efficient, and client-focused HR solutions. We serve many multinational companies and well-known Thai companies, including public companies, which underscores our trustworthiness and reliability. Our strong partnerships with various companies further enhance the quality and comprehensiveness of our services, ensuring we meet and exceed our clients’ expectations.