PEO / EOR Service

คุณกำลังมองหาวิธีการขยายธุรกิจของคุณมาประเทศไทยหรือไม่?

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขยายพนักงานอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ 3P ช่วยคุณได้

3P เข้าใจเสมอว่า การจัดตั้งบริษัทหรือขยายธุรกิจของท่านในต่างประเทศไม่สามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยมีข้อจำกัดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ความยุ่งยากในเรื่องกฎหมาย หรือความพร้อมของนโยบายและแผนการตลาดของบริษัทในการขยายตัวในตลาดต่างประเทศ

เราจึงมี PEO / EOR Service เพื่อให้บริการในฐานะตัวแทนนายจ้าง ดูแลและจัดการเงินเดือนพนักงาน งานด้านประกันสังคม ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และดูแลเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามที่กำหนดซึ่งช่วยให้บริษัทของท่านสามารถจ้างบุคลากรผ่านทางบริษัทของเราในประเทศไทยได้ตามที่ต้องการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทได้คนที่ใช่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทของท่านในประเทศไทยให้ยุ่งยากอีกต่อไป

ทำไมต้อง PEO / EOR Service ?

PEO / EOR Service เป็นทางออกให้กับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยหรือจากประเทศไทยสู่ต่างประเทศ หรือบริษัทที่มี Headcount Expat จำนวนจำกัดแต่ต้องการจ้างเพิ่ม PEO / EOR Service ให้ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมกับบริษัทและช่วยให้บริษัทสามารถปรับขนาดของธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการจ้างพนักงานงานแบบ PEO / EOR Service มีราคาถูกกว่าการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่แน่นอน

PEO / EOR Service สามารถช่วยให้บริษัทประหยัดเวลาได้มากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถจ้างพนักงานได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดตั้งบริษัท และบริหารเงินเดือนพนักงานเอง ทั้งยังช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและการเติบโตของธุรกิจคุณได้

บริหารงานโดย HR มืออาชีพ

สามารถสร้างขั้นตอนและกลยุทธ์สำหรับกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการติดตามอย่างมืออาชีพ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ

บริหารงาน HR อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารการจ่ายเงินเดือน, ข้อมูลเงินเดือน, ประวัติพนักงาน, สิทธิการลาต่างๆ การจัดการด้านภาษีและประกันสังคม และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมการทำงาน

ช่วยกำหนดวัฒนธรรมการทำงานของ บริษัท เพื่อให้ตรงกับวัฒนธรรมการทำงานในประเทศไทย

ข้อดีของการใช้บริการ

บริการ PEO / EOR Service ประกอบไปด้วย

ชี้แจงรายละเอียดการจ้างงานให้กับพนักงาน

จัดทำสัญญาจ้าง

คำนวณและนำจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน

คำนวณและนำส่งประกันสังคมและภาษี และอื่นๆ

จัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ภาษี และประกันสังคม ย้อนหลัง

จัดเก็บข้อมูลการลาต่าง ๆ เช่น ลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ เป็นต้น

ลดปัญหา Headcount freeze ด้วยบริการ Secondment Service
ไม่มีข้อจำกัดในการขยายตลาดธุรกิจอีกต่อไป