PEO / EOR Service

คุณกำลังมองหาวิธีการขยายธุรกิจของคุณมาประเทศไทยหรือไม่?

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขยายพนักงานอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ 3P ช่วยคุณได้

3P เข้าใจเสมอว่า การจัดตั้งบริษัทหรือขยายธุรกิจของท่านในต่างประเทศไม่สามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยมีข้อจำกัดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ความยุ่งยากในเรื่องกฎหมาย หรือความพร้อมของนโยบายและแผนการตลาดของบริษัทในการขยายตัวในตลาดต่างประเทศ

เราจึงมี PEO / EOR Service เพื่อให้บริการในฐานะตัวแทนนายจ้าง ดูแลและจัดการเงินเดือนพนักงาน งานด้านประกันสังคม ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และดูแลเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามที่กำหนดซึ่งช่วยให้บริษัทของท่านสามารถจ้างบุคลากรผ่านทางบริษัทของเราในประเทศไทยได้ตามที่ต้องการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทได้คนที่ใช่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทของท่านในประเทศไทยให้ยุ่งยากอีกต่อไป

ทำไมต้อง PEO / EOR Service ?

PEO / EOR Service เป็นทางออกให้กับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยหรือจากประเทศไทยสู่ต่างประเทศ หรือบริษัทที่มี Headcount Expat จำนวนจำกัดแต่ต้องการจ้างเพิ่ม PEO / EOR Service ให้ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมกับบริษัทและช่วยให้บริษัทสามารถปรับขนาดของธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการจ้างพนักงานงานแบบ PEO / EOR Service มีราคาถูกกว่าการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่แน่นอน

PEO / EOR Service สามารถช่วยให้บริษัทประหยัดเวลาได้มากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถจ้างพนักงานได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดตั้งบริษัท และบริหารเงินเดือนพนักงานเอง ทั้งยังช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและการเติบโตของธุรกิจคุณได้

บริหารงานโดย HR มืออาชีพ

สามารถสร้างขั้นตอนและกลยุทธ์สำหรับกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการติดตามอย่างมืออาชีพ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ

บริหารงาน HR อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารการจ่ายเงินเดือน, ข้อมูลเงินเดือน, ประวัติพนักงาน, สิทธิการลาต่างๆ การจัดการด้านภาษีและประกันสังคม และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมการทำงาน

ช่วยกำหนดวัฒนธรรมการทำงานของ บริษัท เพื่อให้ตรงกับวัฒนธรรมการทำงานในประเทศไทย

ข้อดีของการใช้บริการ

บริการ PEO / EOR Service ประกอบไปด้วย

ชี้แจงรายละเอียดการจ้างงานให้กับพนักงาน

จัดทำสัญญาจ้าง

คำนวณและนำจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน

คำนวณและนำส่งประกันสังคมและภาษี และอื่นๆ

จัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ภาษี และประกันสังคม ย้อนหลัง

จัดเก็บข้อมูลการลาต่าง ๆ เช่น ลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ เป็นต้น

ลดปัญหา Headcount freeze ด้วยบริการ Secondment Service
ไม่มีข้อจำกัดในการขยายตลาดธุรกิจอีกต่อไป

FAQ

An Employer of Record (EOR) in Thailand is a service that allows companies to outsource employment responsibilities for their international or remote workers in Thailand. The EOR becomes the legal employer, handling payroll, taxes, compliance, and HR functions on behalf of the client company, ensuring full adherence to Thai labor laws and regulations.

EOR services in Thailand ease global expansion, minimize legal and tax risks, ensure compliance with local regulations, and offer access to benefits. EOR services prevent companies from needing to set up a legal entity in Thailand, saving time and resources while allowing companies to focus on their core business operations.

Yes, an EOR service in Thailand can help you provide employee benefits. Firstly, they can help you with legal benefits, such as social security, workmen’s compensation fund, etc. Then, they can support you with optional benefits such as healthcare and provident fund, etc.

An EOR in Thailand signs an employment contract with the worker while the client company manages day-to-day work tasks. The EOR takes care of compliance, payroll, benefits, and taxes. It simplifies global employment, especially for companies with international teams.

While both manage employment functions, a PEO typically shares employer responsibilities, while an EOR fully becomes the employer. PEO service is suitable for a company with an entity in Thailand, but it requires an external company specializing in HR to help with HR tasks. EOR service is suitable for a company that doesn’t have an entity in Thailand.