การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน

บุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจก้าวหน้า เจริญเติบโต การที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเข้ามาทำงาน ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ ตลอดจนใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนการสรรหา เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุดมาร่วมงาน

กระบวนการสรรหาพนักงาน

ข้อดีของการใช้บริการสรรหาพนักงาน

ประหยัดและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียงบในการประกาศรับสมัครงานมาก ด้วยช่องทางที่มีอยู่แล้ว เราสามารถสรรหาพนักงานได้รวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะและยาวนาน

ไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองพนักงาน เพราะเรามีทีมงานคัดกรองและสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผลคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมกับงาน ก่อนส่งให้ลูกค้าสัมภาษณ์และพิจารณา

มั่นใจได้ว่าพนักงานที่จะได้รับผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็นบุคลากรที่ดี

ได้ผู้ปฎิบัติงานแบบมืออาชีพตามคุณสมบัติที่ต้องการ

บุคลกรที่ดี มีผลต่อคุณภาพของงาน เราทำให้คุณมั่นใจได้ว่า
คุณจะได้รับบุคลากรที่ดีที่สุด เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ