สรรหาพนักงานตามความต้องการของลูกค้าและบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฏหมายแรงงานของประเทศไทย

เพื่อช่วยลดภาระการบริหารจัดการเงินเดือน ให้คุณมีเวลาสร้างกลยุทธ์ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้มากขึ้น

ลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรโดยผู้เชี่ยวชาญ ตามความต้องการของลูกค้า

App ลงเวลาเข้า-ออกงาน, ลางาน, เช็คสิทธิ์การลา, สลับวันทำงาน และอื่นๆ

บริการ PEO/EOR Service ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่น รวดเร็วในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยไม่ต้องจดทะเบียนบริษัท ไม่ต้องปวดหัวกับข้อกฎหมายที่ไม่เข้าใจ เราดูแลให้ทั้งหมด