บริการ Payroll

สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าและเติบโต ดังนั้นการดูแลพนักงานให้ดี มีความสุข หรือการจัดทำ Payroll ดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ตรงต่อเวลา ถูกต้องแม่นยำ ไม่ผิดพลาด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และทุกคนทราบกันดีว่า Payroll เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและน่าปวดหัว นอกเหนือการจ่ายเงินเดือนให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดแล้ว Payroll ยังมีเรื่องของ ภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องจัดการดูแล จะดีกว่าไหมถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแล Payroll แทนคุณ

การดำเนินงาน

เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก มีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดยการดำเนินงานของเรามีดังต่อไปนี้

คำนวณเงินเดือน รายรับ รายการหัก ภาษี ประกันสังคม เงินสะสมและอื่นๆ ให้พนักงาน

นำส่งข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วขึ้นระบบ Payroll เพื่อทำจ่าย

คำนวณเงินเดือน รายรับ รายการหัก ภาษี ประกันสังคม เงินสะสมและอื่นๆ ให้พนักงาน

ส่งสลิปเงินเดือนแบบ carbon หรือ email ให้พนักงานอย่างเป็นความลับ

จัดทำเอกสารและนำส่งภาษี (ภงด1) ประกันสังคม ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จัดทำ Payroll Report แสดงรายรับ รายการหัก โดยรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

แจ้งชื่อเข้า-ออก ประกันสังคม เลือกโรงพยาบาล รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่

จัดทำและนำส่ง ภงด1ก กองทุนเงินทดแทน รายปี หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

จัดเก็บเอกสาร รายงาน หลักฐานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ 3 ปี ย้อนหลัง

ฟรีแอพพลิเคชันลงเวลาทำงาน,
e-leave, บริหารกะ, จัดเก็บข้อมูลพนักงาน

ฟรีคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย แรงงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

กระบวนการทำงาน

เราดำเนินงานด้วยกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการนำจ่ายทุกครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อใช้บริการ Payroll กับเรา

จัดทำ Payroll แบบครบวงจร

แอพลงเวลาเข้า-ออกพนักงานด้วยมือถือ

โปรแกรมคำนวณวันขาด ลา มาสาย และโอทีของพนักงาน โดยข้อมูลสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ

รายงาน Payroll สามารถกำหนดรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

โปรแกรมประมวณผลเงินเดือน

รายงานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าแจ้งขอ

ฟรีคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงานจากผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์

ลดปริมาณการทำงานด้านธุรการของ HR

ลดปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บ

เราเข้าใจถึงปัญหาของการทำ Payroll มันละเอียดอ่อนและน่าปวดหัว ให้เราดูแลแทนคุณเถอะ
คุณจะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปพัฒนาธุรกิจหลักของคุณให้เจริญเติบโต และสร้างรายได้มากขึ้น