บริการรับทำเงินเดือน

สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าและเติบโต ดังนั้นการดูแลพนักงานให้อยู่ดี มีความสุข หรือแม้กระทั้งการจัดทำและดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ตรงต่อเวลา ถูกต้องแม่นยำ ไม่ผิดพลาด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และทุกคนทราบกันดีว่าการจัดทำเงินเดือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและน่าปวดหัว นอกเหนือการจ่ายเงินเดือนให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดแล้วการจัดทำเงินเดือนยังมีเรื่องของ ภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องจัดการดูแล จะดีกว่าไหมถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแลเรื่องการจัดทำเงินเดือนแทนคุณ

การดำเนินงาน

เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก มีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดยการดำเนินงานของเรามีดังต่อไปนี้

คำนวณเงินเดือน รายรับ รายการหัก ภาษี ประกันสังคม เงินสะสมและอื่นๆ ให้พนักงาน

นำส่งข้อมูลเงินเดือนให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องและนำส่ง text file ขึ้นระบบธนาคารเพื่อทำจ่าย

จ่ายเงินเดือนพนักงานตามวันและเวลาที่กำหนด

ส่งสลิปเงินเดือนแบบ carbon หรือ email ให้พนักงานอย่างเป็นความลับ

จัดทำเอกสารและนำส่งภาษี (ภงด1) ประกันสังคม ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จัดทำรายงานการทำเงินเดือน แสดงรายรับ รายการหัก โดยรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

แจ้งชื่อเข้า-ออก ประกันสังคม เลือกโรงพยาบาล รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่

จัดทำและนำส่ง ภงด1ก กองทุนเงินทดแทน รายปี หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

จัดเก็บเอกสาร รายงาน หลักฐานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ 3 ปี ย้อนหลัง

ฟรีแอพพลิเคชันลงเวลาทำงาน,
e-leave, บริหารกะ, จัดเก็บข้อมูลพนักงาน

ฟรีคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย แรงงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

กระบวนการทำงาน

เราดำเนินงานด้วยกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการนำจ่ายทุกครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อใช้บริการจัดทำเงินเดือนกับเรา

จัดทำเงินเดือนแบบครบวงจร

แอพลงเวลาเข้า-ออกพนักงานด้วยมือถือ

โปรแกรมคำนวณวันขาด ลา มาสาย และโอทีของพนักงาน โดยข้อมูลสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ

รายงานการจัดทำเงินเดือน สามารถกำหนดรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

โปรแกรมประมวณผลเงินเดือน

รายงานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าแจ้งขอ

ฟรีคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงานจากผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์

ลดปริมาณการทำงานด้านธุรการของ HR

ลดปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บ

เราเข้าใจถึงปัญหาของการจัดทำเงินเดือน ละเอียดอ่อนและน่าปวดหัว ให้เราดูแลแทนคุณเถอะครับ เพื่อคุณจะได้มีเวลามากขึ้นไปพัฒนาธุรกิจหลักของคุณให้เจริญเติบโต และสร้างรายได้มากขึ้น